TIETOSUOJALAUSUNTO

1. KEITÄ ME OLEMME?

BizLine on erikoistunut sähköalan ammattilaisasiakkaille tarjottaviin laitteisiin ja kulutustarpeisiin, ja yhtiö myy tuotteitaan Rexel-konsernin kautta. Yhtiön pääkonttori sijaitsee osoitteessa 13 boulevard du Fort de Vaux, 75017 Pariisi.

Yhtiöön sovellettavan lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan toimimme käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä käsitellessämme henkilötietojasi. Olemme vastuussa henkilötietojesi käsittelystä suorittaessamme sitä itse tai jonkun muun käsitellessä niitä.

2. SITOUMUKSEMME

Tietojen suojaus on meidän välisemme luottamuksellisen suhteen luomisen perusta. Näin ollen suhtaudumme henkilötietojesi suojeluun vakavasti toiminnassamme sekä omilla että Rexel-verkoston verkkosivuilla.

Tämä tietosuojavakuutus selittää, miten me keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

3. KÄSITTELEMÄMME TIEDOT

Tarjoat meille tiettyjä henkilötietoja ollessasi kanssamme vuorovaikutuksessa kanssamme myyntikanavien kautta esimerkiksi luodessasi tilisi Internet-sivustollamme tai ottaessasi meihin yhteyttä esittääksesi kysymyksiä. Keräämme tiettyjä henkilötietojasi seuratessamme tapaa, jolla käytät verkkosivustoamme tai sovelluksiamme, käyttämälle esimerkiksi evästeitä.

Huomaa, että käsittelemme sinulta keräämiämme tietoja vain tarjotaksemme sinulle tuotteita tai palveluita, joita itse kaipaat.

Voit kontrolloida käsittelemiämme itseäsi koskevia henkilötietoja. Kun sinulta pyydetään henkilötietoja, voit kieltäytyä antamasta niitä. Jos päätät kuitenkin olla antamatta itseäsi koskevia henkilötietoja, joita me tarvitsemme tarjotaksemme jonkin tuotteen tai palvelun, emme ehkä pysty tarjoamaan tätä tuotetta tai palvelua.

Tunnistustiedot: etu- ja sukunimi ja allekirjoitus.

Yhteystiedot: sähköpostiosoite, postiosoite, työpuhelinnumero ja muut vastaavat yhteystiedot, kuten lähetysosoite.

Käyttäjätilin tiedot: tilisi luomispäivämäärä. Rexel-tilisi numero, käyttäjätunnuksesi, salasanasi, ja muut turvatiedot, joita käytetään tunnistusta tai tilille pääsyä varten.

Ostokset: tarjouspyyntösi tiedot pakettien konfigurointiosassa.

Sijaintitiedot: sijaintipaikkaasi koskevat tiedot toimitusten lähettämistä ja yhteystietojesi hoitamista varten.

Vuorovaikutuksesi kanssamme: viestien sisältö, sähköpostit, lähetykset tai puhelut molempiin suuntiin välillämme, kuten kommentit, tuotearviot, joita olet kirjoittanut, tai kysymykset ja tiedot, joita lähetät asiakaspalveluumme.

4. MIKSI KÄYTÄMME TIETOJASI?

Käytämme henkilötietojasi hoitaaksemme suhdettamme sinuun. Tähän kuuluvat seuraavat seikat:
- Myynti
- Tuotteittemme ja palveluittemme parantaminen
- Markkinointi (valikoima, uutiskirjeet, asiakkaiden etsintä, profilointi)
- Kanta-asiakasohjelmat (kortit, tapahtumat, kilpailut, arvonnat)
- Ulkoinen viestintä
- Lainmukaisten velvollisuuksien täyttäminen
- Reklamaatiot
Nämä toimet kuvaillaan seuraavissa kappaleissa. 4.1. Myynti Käytämme henkilötietojasi seuraaviin välttämättömiin toimiin:
· Jälkimyyntipalvelut ja tuotteiden palautukset: käytämme henkilötietoja aktivoidaksemme takuun, ottaaksemme vastaan, rekisteröidäksemme ja hoitaaksemme asiakkaiden valituksia ja/tai tuotteiden palautuksia ja käsitelläksemme valitustapauksia.
· Asiakaspalvelu. Käytämme henkilötietojasi vastataksemme kysymyksiisi ja varmistaaksemme tuotteittemme ja palveluittemme jälkimyyntipalvelun. 4.2. Tuotteittemme ja palveluittemme parantaminen Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
· Kyselyjen tekeminen ja oman mielipiteesi pyytäminen tuotteistamme ja palveluistamme: vastauksia käytetään laatukontrolliin ja tuotteittemme ja palveluittemme parantamiseen.
· Analysoimme, miten käytät verkkosivujamme ja sovelluksiamme, miten reagoit viestintäämme, jotta voimme parantaa tarjoamiamme tuotteita ja palveluita. 4.3. Markkinointi Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
· Rekisteri: voimme laatia tiedoston asiakkaistemme/mahdollisista asiakkaistamme.
· Uutiskirjeet: voimme lähettää tuotteitamme ja palveluitamme koskevia uutiskirjeitä.
· Asiakkaiden etsiminen: voimme lähettää sinulle viestejä (mukaan lukien sähköposteja ja tekstiviestejä), jotka koskevat omien tai kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita, joiden uskomme kiinnostavan sinua (esimerkiksi siksi, että niillä on jotain yhteistä muiden tilaamisesi tuotteiden ja palveluiden kanssa tai joita kohtaan olet osoittanut kiinnostusta).
· Loyalty programme (events, competitions, prize draws): we may register you for our loyalty programmes and offer you rewards.
· Yksilöllistetty sisältö: voimme käyttää henkilötietojasi esittääksemme sinulle yksilöllistettyä sisältöä ja mainontaa.
· Kanta-asiakasohjelmat (kortit, tapahtumat, kilpailut, arvonnat): voimme ottaa sinut mukana kanta-asiakasohjelmiimme ja tarjota etuisuuksia. 4.4. Ulkoinen viestintä Käytämme henkilötietojasi tarjotaksemme tietoja seuraavista seikoista:
- energiamarkkinoista
- tapahtumistamme ja uusista tuotteistamme ja palveluistamme
- yhtiöstrategiamme, hallintomme ja arvomme 4.5. Lainmukaisten velvollisuuksiemme noudattaminen Käsittelemme henkilötietojasi tai annamme niitä muille, kun sovellettava lainsäädäntö vaatii sitä erityisesti:
- Verolainsäädäntö
- Kirjanpitolainsäädäntö
- Petosten ehkäisyyn liittyvä lainsäädäntö
- Luottoriskin vähentämiseen tähtäävä lainsäädäntö
- Vakuutuslainsäädäntö
- Henkilöstö hallintoa koskeva lainsäädäntö
- Lainmukaisten velvollisuuksiemme noudattaminen 4.6. Erimielisyydet ja riita-asiat Voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
- mahdollisten tai käynnissä olevien erimielisyyksien ratkaiseminen
- lainmukaisten etujemme puolustaminen
- varmistaaksemme puolustuksemme oikeuskäsittelyn yhteydessä
- vastataksemme poliisin tai oikeusviranomaisten pyyntöihin
- ja yleensäkin oikeuksiemme, tietosuojamme, turvallisuutemme tai omaisuutemme suojeleminen. 4.7. Lainmukaiset perusteet Kaikissa näissä tarkoituksissa BizLine kerää, käyttää ja välittää henkilötietojasi, kun siihen on lainmukainen peruste. Lainmukaiset perusteet ovat seuraavanlaiset syyt:
· Meidän täytyy noudattaa lakia. Määrätyissä tilanteissa meidän täytyy säilyttää henkilötietosi, koska laki vaatii sitä. Esimerkiksi: taataksemme yleisen turvallisuuden, verotuksen takia jne.
· Koska olet antanut suostumuksesi. Esimerkiksi: kun täytät paperi- tai verkkolomakkeita ja päätät antaa tietojasi.

· Koska se kuulu lainmukaisiin etuihimme. Esimerkiksi: petosten ehkäiseminen jne. Käsitellessämme tietojasi tällä perusteella, pyrimme aina yhdistämään oman etumme tietojen saamiseksi omiin oikeuksiisi tai lainmukaisiin odotuksiin.

5. TIETOJESI LEVITTÄMINEN JA SUHTEEMME KOLMANSIIN OSAPUOLIIN

Annamme henkilötietojasi muille tahoille, jos annat siihen suostumuksesi ja se on tarpeen johonkin sellaiseen tarkoitukseen, joka on esitetty kappaleessa ”Miksi käytämme henkilötietojasi ”. 5.1. Palveluntarjoajat Voimme antaa henkilötietojasi palveluntarjoajille johonkin sellaiseen tarkoitukseen, joka on esitetty kappaleessa ”Miksi käytämme henkilötietojasi ”.
Palveluntarjoajiemme täytyy noudattaa tietosuojamääräyksiämme eikä heillä ole lupaa käyttää saamiaan henkilötietoja muihin tarkoituksiin. 5.2. Muut vastaanottajat Voimme antaa henkilötietojasi seuraaville tahoille:
· Laki- ja lainvalvontaviranomaiset
· Oikeuskäsittelyyn osallistuvat osapuolet, kuten asianajajat, kantajat, vastaajat jne., jotta lainmukainen puolustus voidaan taata tai voimme käyttää lainmukaisia oikeuksiamme.

6. HENKILÖTIETOJESI SIIRTÄMINEN ULKOMAILLE

BizLine voi lähettää henkilökohtaista dataasi Euroopan alueen ulkopuolelle: tässä tapauksessa, seuraamme vaadittavaa menettelytapaa säilyttääksemme vaadittavan vakuuden ja turvallisuuden.

7. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään, kuin se on tarpeen käsittelytarkoituksen saavuttamiseksi. Tietojen säilytys riippuu henkilötietojen tyypistä, sillä siihen vaikuttavat seuraavat tekijät:
· Yhtiömme täytyy säilyttää henkilötiedot
· Sopimusvelvoitteet ja liikekumppanit vaativat sitä
· Lain velvoitteet (tietojen suojelu, vakuutukset, verot, henkilöstöhallinta...)
· Tietojen suojelemisesta vastaavien viranomaisten julkaisemat määräykset ja suositukset vaativat sitä
BizLine voi säilyttää henkilötietojasi tämän ajan yli esimerkiksi hoitaakseen riita-asioita tai käynnissä olevan tai ennakoidun oikeuskäsittelyn tarpeiden takia tai täyttääkseen lainmukaiset velvoitteet ja puolustaakseen lainmukaisia oikeuksiaan.

8. TIETOJESI SUOJELEMINEN

Me tutkimme säännöllisesti uudestaan kaikki tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joita käytämme suojellaksemme tietojärjestelmiämme ja viestintäämme, jotta voisimme sovittaa niitä vastaamaan kohtaamiasi riskejä ja ehkäisemään henkilötietojesi menettämisen, niiden luvattoman käytön tai muuttamisen.

Sinun täytyy pitää sivuillemme pääsyssä käyttämäsi salasanasi suojattuna. Emme kysy salasanaasi muulloin, kuin silloin, kun tulet sivuillemme.

Emme ota vastuuta vahingoista, joita aiheutuu sivullemme tulosta tai niiden käytöstä, mukaan lukien tietokoneen saamat haittaohjelmat tai muut materiaalivahingot.

Vaikka teemme parhaamme taataksemme sivujemme antamien tietojen täsmällisyyden, emme ota vastuuta tietojen virheistä, puutteista tai seurauksista, joita voi aiheutua näiden tietojen hankkimisesta, lähettämisestä tai keräämisestä.

9. OMAT OIKEUTESI

Voit käyttää kaikkia tietojen keräämisen kohteena olevien oikeuksia. Sinulla on seuraavat oikeudet:

Pääsyoikeus: Sinulla on oikeus tietää, onko meillä hallussamme itseäsi koskevia henkilötietoja. Sinulla on oikeus saada kopio hallussamme olevista itseäsi koskevista henkilötiedoista sekä näiden tietojen käsittelyä koskevista tiedoista.

Oikeus korjata tietoja: Sinulla on oikeus korjata itseäsi koskevia henkilötietoja, jotka ovat virheellisiä, ja tietyissä tapauksissa voit poistaa itseäsi koskevia henkilötietoja tai rajoittaa niiden käsittelyä. Voit myös kieltää henkilötietojesi käsittelyn asiakkaiden etsimistarkoitukseen tai muihin omaan tilanteeseesi liittyvistä syistä.

Oikeus esittää vastalause: Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn määrättyihin tarkoituksiin (esim. markkinointitarkoituksiin).

Oikeus rajoittaa käsittelyä: Sinulla on oikeus pyytää, että itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan tietyissä tapauksissa, esimerkiksi silloin kun tutkimme valitusta, joka koskee itseäsi koskevia henkilötietojen epätarkkuutta (määrätyillä ehdoilla).

Oikeus tietojen poistamiseen: Voit vaatia henkilötietojesi poistamista (tietyllä ehdoilla).

Tietojen siirto-oikeus: Sinulla on myös oikeus saada kopioi meille antamistasi henkilötiedoista (koneella luettavissa olevassa muodossa) tai pyytää, että lähetetään jollekin toiselle yhtiölle.

Oikeus perua suostumus: Voit myös perua koska tahansa antamasi henkilötietojesi käsittelysuostumuksen. Tämä koskee myös asiakkaiden etsimiseen antamasi suostumuksen (ks. ”Miksi käytämme henkilötietojasi?” ”Markkinointi”-kappaleessa).

10. Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi käydessä verkkosivustolla. Niiden tarkoitus on pääasiassa kerätä tietoja liikkumisestasi sivuillamme ja antaa meille mahdollisuuden tarjota yksilöllistettyjä palveluita. Internet-selaimesi hoitaa evästeitä tietokoneellasi.
Käytämme evästeitä auttaaksemme sinua liikkumaan sivustolla helposti ja soveltaaksemme tiettyjä toimintoja, mukaan lukien sivustolla liikkumisen analysoinnin. Evästeet voivat myös tunnistaa sinut, kun tulet sivuille uudestaan, ja sinulle voidaan tarjota mieltymyksiäsi tai kiinnostuksenkohteitasi vastaavaa sisältöä.
Jotkin evästeet voivat kerätä henkilötietoja, mm. syöttämiäsi tietoja, kuten käyttäjätunnuksesi tai ne seuraavat sinua esittääkseen kohdistettuja mainoksia.

Kuten useimmilla verkkosivustoilla, tällä sivustolla käytetään evästeitä, jotka voidaan luokitella seuraaviin luokkiin:

- Ehdottoman välttämättömät evästeet: kyseessä ovat sivustomme kunnollisen toiminnan kannalta välttämättömät evästeet.
- Toiminnalliset evästeet: näiden evästeiden tarkoitus on optimoida ja yksinkertaistaa käyttäjäkokemusta.
- Analyyttiset evästeet ja suorituskykyevästeet: näitä evästeitä käytetään sisäisiin tarkoituksiin, jotta voisimme taata parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen
- Analyyttiset evästeet ja suorituskykyevästeet: näitä evästeitä käytetään sisäisiin tarkoituksiin, jotta voisimme taata parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen

- Kohdistus- ja mainosevästeet: näitä evästeitä käytetään tarjoamaan sinulle yksilöllistettyä itseäsi kiinnostavaa sisältöä (mm. mainossisältöä) sekä arvioimaan tällaisen sisällön tehokkuutta. Kaikki sivuston käyttämät evästeet on esitetty alla: EHDOTTOMAN VÄLTTÄTTÖMÄT EVÄSTEET
Evästeen tyyppi Evästeen nimi Evästeen tehtävä
HTTP CookieConsent Evästeiden käytön sallimisen tallentaminen käyttäjän nykyiselle käyttöalueelle
HTTP frontend
HTTP JSESSIONID Käyttäjän parametrien tallennus sivupyyntöjen perusteella
ANALYYTTISET EVÄSTEET TAI SUORITYSKYKYEVÄSTEET
Evästeen tyyppi Evästeen nimi Evästeen tehtävä
HTTP _ga Käytetyn yksilöllisen käyttäjätunnuksen rekisteröinti tilastotietojen luomiseksi käyttäjän sivuston käytöstä.
HTTP _gat Google Analytics -järjestelmän käyttämiä, pyyntöjen määrän vähentämiseksi olennaisesti
HTTP _gid Käytetyn yksilöllisen käyttäjätunnuksen rekisteröinti tilastotietojen luomiseksi käyttäjän sivuston käytöstä.
Pixel collect Niitä käytetään lähettämään kävijän laitteita ja käyttöä koskevia tietoja Google Analyticsiin. Se tallentaa kävijän toiminnan eri laitteilla ja markkinointikanavilla.
HTTP PAGECACHE_FORMKEY Takaa nopeamman näytön.

Voit muuttaa evästeasetuksia koska tahansa. Muuttaessasi Internet-selaimen asetuksia (napsauta selaimesi ”Tuki”-painiketta nähdäksesi, miten se tehdään), voit pyytää, että saat ilmoituksen joka kerta, kun eväste tallentuu tai voit yksinkertaisesti kieltää niiden käytön. Tässä tapauksessa jotkin sivustomme toiminnot eivät ole enää käytettävissä.

Jokaisen selaimen konfiguraatio on erilainen. Saadaksesi tietoja menettelytavoista kussakin selaimessa, napsauta linkkejä alla:
- Internet Explorer
- Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
Muista myös, että jos käytät eri tietokoneita eri paikoissa, sinun on tarkistettava, että kaikki selaimet on konfiguroitu evästevalintojesi mukaisesti.

11. MITEN VOIT KÄYTTÄÄ OIKEUKSIASI?

Voidaksesi käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi tai saadaksesi lisätietoja voit ottaa
- meihin yhteyttä seuraavilla yhteystiedoilla:
Référent à la protection des données (Tietosuojavastuuhenkilö)
Osoite:
BizLine
FAO: Data Protection Officer
13 bd du fort de Vaux
75017 Paris
E-mail: data.protection@bizline.com