Lainkohdat

1. Sivuston esittely.

Kesäkuun 21. päivänä 2004 annetun digitaalisen sisällön toimittamista koskevan lain nro 2004-575 artiklan 6 nojalla www.bizline.com sivuston käyttäjille ilmoitetaan sen toteutukseen ja valvontaan osallistuvien tunnistustiedot:
Omistaja: BizLine SAS, pääoma 537 715 euroa - rekisteröity Pariisin kaupparekisteriin numerolla RCS 331816538 - 13, boulevard du Fort de Vaux 75017 Paris - Ranska - Puh. : 33 (0) 1 42 85 85 00 - Faksi : 33 (0) 1 42 85 71 84
Laatija: And After - 5 rue Faÿs, 94160 Saint-Mandé
vastaava: BizLine – contact@bizline.com Sivuston sisällöstä vastaava on joko luonnolllinen henkilö tai yritys.
Webmaster: BizLine – contact@bizline.com
Verkkoasema: Adista, 1 rue de la Presse, 42000 Saint-Étienne

2. Sivuston ja palvelujen yleiset käyttöohjeet.

Käyttämällä www.bizline.com verkkosivuja käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan jäljempänä olevia yleisiä käyttöehtoja. Koska www.bizline.com verkkosivuston käyttöhjeisiin voi tulla muutoksia tai täydennyksiä minä hetkenä tahansa, kehotamme käyttäjää tutustumaan säännöllisesti nähin käyttöehtoihin. Tämä verkkosivusto on normaalisti aina käytettävissä. Sivuston toiminta voidaan kuitenkin keskeyttää BisLinen toimesta teknistä ylläpitoa varten. BizLine pyrkii ilmoittamaan ennakkoon käyttäjille keskeytyspäivän ja kellonajan. BizLine päivittää www.bizline.com sivuston sisällön säännöllisesti. Myös oikeudellisiin huomautuksiin voidaan tehdä muutoksia minä hetkenä tahansa: niitä on kaikesta huolimatta noudatettava ja tästä syystä kehotamme, että käyttäjä tutkii niitä mahdollisimman usein.

3. Tarjottujen palvelujen kuvaus.

www.bizline.com sivuston tarkoituksena on yhtiön toimintaan liittyvän tiedon antaminen. BizLine pyrkii antamaan mahdollisen täsmällisiä tietoja www.bizline.com sivustolla. BizLine ei kuitenkaan ota vastuuta päivityksissä mahdollisesti esiintyvistä puutteista, epätarkkuuksista tai virheistä, jotka johtuvat joko omasta syystä tai tiedot välittäneistä kolmansista osapuolista. Kaikki www.bizline.com sivustolla olevat tiedot ovat ohjeellisia ja niihin voi tulla muutoksia. www.bizline.com sivustolla olevat tiedot eivät ole tyhjentäviä. Tiedot on annettu sillä varauksella, että niihin on voinut tulla muutoksia julkaisuhetken jälkeen.

4. Teknisten tietojen sopimusperusteiset rajoitukset.

Tämä verkkosivusto käyttää JavaScript-teknologiaa. Sivustoa ei voi pitää vastuussa sen käyttöön liittyvistä, materiaalille aiheutuneista vahingoista. Verkkosivuton käyttäjä sitoutuu käyttämään hiljattain hankittua laitteistoa, jossa ei ole viruksia ja päivitettyä uuden sukupolven selainta.

5. Immateriaalioikeudet ja väärentäminen.

BizLine on kaikkien sivustoon ja siinä julkaistavaan materiaaliin, kuten teksteihin, kuviin, kraafisiin esityksiin, logoihin, kuvakkeisiin, ääneen ja ohjelmistoihin liittyvien immateriaalioikeuksien omistaja tai käyttöoikeuksien haltija. Verkkosivuston sisältämien tietojen kopiointi, esittäminen, muuttaminen, julkaisu tai soveltaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman BisLinen kirjallista ennakkosuostumusta. Sivuston luvaton hyödyntäminen katsotaan väärennökseksi, josta rangaistaan immateriaalioikeuksia koskevan lain L.335-2 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa säädetyllä tavalla.

6. Vastuunrajoitukset.

Bizline ei vastaa www.bizline.com sivujen käytöstä käyttäjän laitteistolle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista eikä sellaisista vahingoista, jotka ovat seurausta joko kohdassa 4 mainituista spesifikaatioista poikkeavan laitteiston käytöstä tai virheen ilmaantumisesta tai yhteensopimattomuudesta. BizLine ei myöskään vastaa www.bizline.com sivujen käytöstä johtuvista välillisistä vahingoista (kuten esimerkiksi markkinoiden menetys tai mahdollisuuksien menetys). Interaktiivinen verkkosivusto (yhteystiedot-alueeseen voi jättää kysymyksiä) on käyttäjän käytettävissä. BizLine varaa oikeuden poistaa milloin tahansa käyttäjien lähettämän aineiston, joka on Ranskan lainsäädännön, eritoten tietosuojaa koskevien säännösten vastaista. Tarvittaessa BizLine varaa myös oikeuden saattaa käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen, varsinkin silloin kun kysymyksessä on rasistinen, herjaava, loukkaava tai pornografinen viesti, riippumatta käytetystä välineestä (teksti, valokuva jne.).

7. Henkilötietojen suojaaminen.

Ranskassa henkilötietojen suojasta säädetään 6. tammikuuta 1978 annetussa laissa nro 78-87, 6. elokuuta 204 annetussa laissa nro 2004-801, rikoslain artiklassa L. 226-13 ja 24. lokakuuta 1995 annetussa Euroopan unionin direktiivissä. Käytettäessä www.bizline.com sivustoa, voimme kerätä seuraavia tietoja: sen linkin URL, jota napsauttamalla käyttäjä avaa www.bizline.com sivuston, liittymäntarjoaja ja Internet-protokollaosoite (IP). BizLine ei kerää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja muutoin kuin tiettyyn, www.bizline.com sivustolla tarjotun palvelun käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy sen, että näitä tietoja kerätään, eritoten silloin, kun hän itse antaa ne vapaaehtoisesti. Tässä tapauksessa www.bizline.com sivuston käyttäjälle täsmennetään onko tietojen antaminen vapaaehtoista vai pakollista. Tammikuun 6. päivänä vuonna 1978 annetun tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevan lain nro 78-17 artiklan 38 ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevia henkilötietoja ja muuttaa niitä sekä kieltää henkilötietojen käsittely lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön liittämällä mukaan valokopion allekirjoitetusta henkilötodistuksesta ja mainitsemalla osoite, johon vastaus tulee lähettää. Käyttäjien www.bizline.com sivustolle luovuttamia henkilötietoja ei julkisteta, vaihdeta, siirretä, luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille. Vain sillä oletuksella, että BizLine ja sen oikeudet myydään, mainitut tiedot voidaan siirtää ostajalle. Tällöin ostajalla on samat velvollisuudet www.bizline.com sivuston käyttäjään nähden koskien tietojen säilytystä ja käsittelyä. Tämä sivusto on kirjattu tietosuojaviranomaisen rekisteriin (CNIL - Commission Nationale Informatique et Liberté). Tammikuun 6. päivänä vuonna 1978 annetun tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevan lain nro 78-17 artiklan 34 mukaisesti sinulla on oikeus tarkastaa, muuttaa, korjata ja poistaa henkilötietojasi. Voit käyttää tätä oikeutta lähettämällä kirjallisen pyynnön BIZLINElle (13,boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris) tai sähköpostitse: Yhteystiedot - BizLine Tietokantoja suojaa 1. heinäkuuta 1998 annettu laki, jolla tietokantojen oikeudellista suojaa koskeva direktiivi 96/9, annettu 11. maaliskuuta 1996, on saatettu voimaan.

8. Hypertekstit ja evästeet.

www.bizline.com sivustolle on laitettu BizLinen luvalla hypertekstejä, joista pääsee muille verkkosivustoille. BizLine ei voi kuitenkaan tarkastaa tätä kautta vierailtujen sivustojen sisältöä eikä se täten ota vastuuta mistään kyseisten sivujen sisällöstä. Käytäessä www.bizline.com sivustolla, käyttäjän tietokoneeseen voidaan tallentaa evästeitä. Eväste on pieni tiedosto, jonka sivusto tallentaa tietokoneelle. Eväste ei voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Kerätyt tiedot helpottavat sivujen selaamista kun käyt seuraavan kerran samalla verkkosivulla ja niiden avulla voidaan myös tehdä tilastoja käyntikerroista. Käyttäjä voi kieltäytyä hyväksymästä evästeitä, jolloin tiettyjen palvelujen saanti voi olla mahdotonta. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön seuraavasti: Internet Explorerissa: valitse Työkalut-painike (työkalukuvake oikeassa yläkulmassa) ja sitten Internet-asetukset. Napsauta Tietosuoja ja valitse Estä kaikki evästeet, ja valitse sitten OK. Firefoxissa: napsauta Firefox-painiketta ruudun yläreunasta, ja valitse sitten Asetukset. Napsauta Tietosuoja-välilehteä. Aseta Firefox-säilyttää: arvoon Valitut historiatiedot. Ota evästeet pois käytöstä poistamalla valinta. Safarilla: Napsauta Valikko-kuvaketta (pyörä) selainikkunan oikeasta yläkulmasta. Valitse parametrit ja napsauta Näytä edistyneet asetukset. "Tietosuoja" -kohdassa, napsauta Sisällön asetukset. Estä evästeet osassa "Evästeet". Chromessa: Napsauta selainikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa valikkokuvaketta (kolme vaakasuoraa viivaa). Valitse Asetukset ja napsauta Tarkat säädöt. "Tietosuoja" -kohdassa napsauta sisältöasetukset. Voit estää evästeet "Tietosuoja" -välilehdellä..

9. Sovellettava laki ja toimivalta.

Kaikissa www.bizline.com sivuston käyttöön liittyvissä riita-asioissa sovelletaan Ranskan lakia. Pariisin tuomioistuimet katsotaan toimivaltaisiksi.

10. Sovellettavat lait.

Tammikuun 6. päivänä vuonna 1978 annettu tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskeva laki nro 78-17, muutettu elokuun 6, päivänä vuonna 2004 annetulla lailla nro 2004-801. Ranskan digitaalisen talouden luotettavuutta koskeva laki nro 2004-575, annettu 21. kesäkuuta 2004.

11. Sanasto.

Käyttäjä: Henkilö, joka vierailee edellä mainitulla verkkosivustolla. Henkilötiedot: «missä tahansa muodossa olevia tietoja, jotka sallivat fyysisen henkilön tunnistamisen, suoraan tai välilisesti» (artikla 4, laki nro 78-17, annettu 6, tammikuuta 1978).